Verk

 

 

Om natten är alla mänskor grå 2016

 

 

Textilt vimpelspel av gamla lakan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka

Startsidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verket ”Om natten är alla mänskor grå” är ett platsspecifikt verk till Kvarteret Odin i Gamla Hagalund i Solna. Dess funktion är att användas under de publika evenemang som hålls i kvarteret varje år. Verket har sitt ursprung i Hagalunds rika kulturhistoria samt min egen samling gamla textilier från 1900 talets mitt. Valet av material utgör en central del i verket som kretsar kring frågor om privat/offentligt, vi/dem. I vår oroliga samtid verkar det som att vi människor bygger upp allt högre murar kring det som är vårt och det privata. I det offentliga rummet, är det som att det är viktigare att visa upp en yta eller spela en roll – att tillhöra en grupp i polemisk till en annan. Men faktum kvarstår, att vi alla är lika inför vår tid, inför varandra och vår existens. Vi är alla lika mycket kropp oavsett färg och form.

 

  Tillbaka