Verk

 

 

Text 2012

 

 

 

Se bilderna här

 

 

 

 

 

 

Tillbaka

Startsidan

 

 

 

"In the midst of its far flung ruins and debris we calmly and adventurously go travelling." (2012)

 

Citatet här ovan är taget ur Walter Benjamins essä; Konstverket i reproduktionsålder, från 1936.
Walter Benjamin var tysk litteratur- och kulturkritiker som verkade i en tid full av förföljelser, antisemitism och en allmän politisk och ekonomisk oro - en tid inte helt olik vår.

För mig belyser citat det fragmentariska och ofullständiga sätt fotografiet som medium plockar åt sig delar och återger vår verklighet, ibland på ett ganska grymt sätt. Men det påminner mig också om upplevelsen som finns i att resa - det passiva och fragmentariska sätt jag ser på landskapet igenom ett tågfönster när jag betraktar det på avstånd farandes i en riktning och i tiden. Fotografiet är en bit förkroppsligad och fångad tid men paradoxalt nog kan fotografiet aldrig hålla kvar det förgångna, utan förblir endast ett vittnesmål eller fragment av någonting större.

Att slungas åratal tillbaka bara genom att se ett oansenligt fotografi, eller till stor förvåning återupptäcka sådant som man trodde glömts bort är spännande. Spelfilmens sätt att kasta oss tillbaka till verkligheten när ordet Slut rullar på filmduken, står i släktskap med detta sätt att betrakta men är en rörelse i motsatt riktning. Detta paradoxala pendlande som uppstår mellan den yttre verkligheten/nuet och betraktarens upplevelse är någonting jag finner mycket intressant. I det blottar sig en slags individens vemodiga bristfällighet, när hon åter befinner sig i det vanliga, och allt det som hon inte uppfyllt blir i hennes medvetande.

Jag vill illustrera detta pendlande och resande genom tiden och verkligheten, som en slags visualiserad existentialism där nuet och det reala blir skönjbart. Vi befinner oss ständigt i en ofrånkomlig rörelse framåt, men förblir alltid enskilda individer – jämte varandra – i en gemensam verklighet och ett nu.

Fotografierna i serien är tagna på olika platser i världen bl.a. i Brandbergen söder om Stockholm, Berlin i Tyskland, Lieksa i Norra Karelen i Finland och längst Hudson River i New York USA. Tidsmässigt spänner de över en period från 1993 tills idag (2012).